180419 Besöksnäring i botten inom digitalisering – nu kör vi!

“Det är inte de största eller de mest intelligenta som har bäst förutsättningar att överleva utan de som har förmågan att anpassa sig till förändring”
200 år har gått, tesen som Darwin formulerade är än i dag en bra sanning för vad som gäller när digitaliseringen drar in med full kraft – vilket påverkar vårt mänskliga beteende, vårt arbetsliv, hälsa och fritid.
Besöksnäringen ligger på tredje bottenplats när det gäller digitalisering och längst ifrån de andra branscherna enligt MGI Mc Kinsley Global Institute. Trots att utvecklingen att maximera användandet av system för ihopkoppling av smarta lösningar redan påbörjades på 60-talet så har vi faktiskt inte hängt med. Besöksnäringen ligger i framkant när det gäller att kommunicera och med det digitala utseendet men det finns en hel massa funktioner som faktiskt inte används. Hur kan vi göra det användarvänligt? Sådant arbetar bland annat våra forskare i projektet med och nu startar vi det första besöksnäringscaset i Jämtland och Härjedalen. Först ut på plan är Johan Ranbrandt AB med en ny spännande produkt! Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig där våra forskare tar fram en teknisk lösning så att hela produkten blir unik!
Resandet växer snabbast till storstäderna och prognosen pekar på fortsatt global tillväxt med stor potential för Sverige. Den största utmaningen uppstår inom digitalisering för att det hela tiden pågår förändringar i beteende hos konsumenterna. Med hjälp av innovationer kan vi svara upp mot behov och efterfrågan. Resandet innebär också så mycket glädje. Från planering till semester. Glädje motiverar och är enligt forskning det enklaste sättet att motivera människor och kanske styra till ett särskilt beteende