180507 Hur mycket kan vi förändra?

Nu grundar vi projektets tre flaggskepp! Först ut är State of the Q som vi ska driva tillsammans med Ski Team Sweden Alpine och innovationssystemet bland annat. Ski Team Sweden har redan etablerat ett utmärkt initiativ i Ski Equality och nu hakar vi på detta!
Aktiviteten kräver en del omvärldsbevakning. Jag kan snabbt konstatera att överallt i världen genomförs olika initiativ med att locka tjejer till tech-yrken.
Samma problem finns överallt, eller samma möjlighet, hur man nu väljer att se på utmaningen – att få fler tjejer till forskning, teknologi och innovationsyrken. Många kvinnor går tekniska utbildningar men arbetar inte som konstruktörer el uppfinnare. Studier visar att kvinnor som gått teknikyrken oftast jobbar som projektledare.

Endast 6 % av alla patent som lämnas in är inlämnade av kvinnor, en siffra som sett likadan ut i nästan 20 år. Statistiken visar också att många kvinnor som går tekniska utbildningar också tyvärr hoppar av.

Varför hoppar man av, undrar jag – kanske kan det handla om att kvinnor och män faktiskt är ganska olika. Jag är långt ifrån en feminist men tror ändå på att utbildningar som ska locka tjejer också måste skapas av tjejer tillsammans med killar vilket inte görs i så stor utsträckning.

För det handlar om utformningen av en produkt eller som Einstain en gång sa,”Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.”

Det fungerar så i även utbildningar, speciellt om vi verkligen vill locka tjejer till tech-yrken. Jag tror också att det är viktigt att vi har med oss och kan involvera ett stort nätverk av både manliga och kvinnliga forskare, företagare och entreprenörer.
Låt oss se vad vi kan förändra!