Fälttest & utveckling

En annan del av testbädden kan tex, som för oss, innebära att åka ner till Alperna på sommaren för att samla data och köra tester på snö.

Det är viktigt att lära sig att en utvecklingsprocess för en helt ny produkt eller tjänst skiljer sig från att använda redan verifierad teknik i en konstruktion. Du måste uppskatta tiden det tar att utveckla produkten från grunden till prototyp och produktion. Det är inte bara att lägga till tidsfrister som marknadsförare eller strateger gör – det här fungerar sällan i forskningsdelen. Tja, kanske i ett drömscenario, eller om varje test har ett perfekt utfall (händer inte alltid, ledsen).

Så hur gör du det? Vi behöver att produkten släpps för slutanvändare på DETTA datum!

Du måste behärska dynamiken mellan forskare, tekniker och marknader för att lyckas. Medan de deadlines som rör forskningsdelen kan inträffa under en månad eller kvartal, måste marknadsfolkets deadlines läggas i slutet av dessa perioder. En produkt kan till synes testa perfekt vid ett tillfälle, men om något i den insamlade informationen inte visar vad vi vill se – kan vi behöva testa tio gånger till, så för att vara på den säkra sidan och för att uppfylla tidsfristen kommer vi att ange “månad” som levereras. Det betyder att marknadsfolket kan lägga till sin deadline vid slutet av den månaden.

Så … detta betyder att för att möta slutanvändaren vid rätt tidpunkt när den är ”marknadsmässigt” mest mottaglig, måste en forskare börja planera tidigt, och det måste också vara ett joint venture mellan forskning och marknad FRÅN DAG ETT.

4. ÖVNING:
a) Beskriv en situation som du har varit i / hört talas om där forskning framgångsrikt nådde marknad / slutanvändare eller – gjorde det inte. Förklara varför den nådde marknaden eller varför den inte gjorde det.