Feedback Loop

Avgörande!

Om det inte finns någon feedback, hur kan vi fortsätta? Då vet vi inte vad vi gör!

Efter lanseringen kommer produkten att användas. Slingan som innehåller feedback och kommunikation fortsätter tillbaka till början och samarbetar med nr 10 Strategi, där den nya informationen hanteras. Feedback från slutanvändare och behovsägare (målgruppen) är mycket viktigt för att utveckla nya produkter och tjänster eller lägga till och utveckla den nuvarande – detta är ingen hemlighet, men hur man triangulerar och sätter in det i ett nytt koncept kan vara skillnaden mellan vete och majs.

I triangulering måste du kunna öppna upp för vad som händer omkring dig, för nya uttryck och input från andra yrken. Det är allt detta du behöver för att se och koppla ihop det som händer….hur kommer framtiden att se ut, var kommer mitt nya koncept att landa?

Feedback behöver komma från den som använder tjänsten eller produkten och den som är inblandad i kedjan. Andra typer av feedback, mer för att se situationen från konkurrenssynpunkt och evenemang runt dig, måste komma från enheterna eller människorna omkring dig.

9. ÖVNING:
a) Ge ett exempel på när du behöver feedback och varför. Beskriv också vad som kommer att hända om du inte får det, på vilket grund kommer du att basera utvecklingen?