Förberedelse för nyttogörande

Företaget eller akademin kommer att förbereda produkten för nyttogörande, dvs lansering. I de flesta fall händer detta utanför testbädden. Det är dock på vår sida att hålla reda på slutanvändaren och marknaderna upp till punkten där man förbereder produkten för produktion och / eller användning (samma som kommersialisering på ”marknadsspråk”).

Vi vill inte utveckla något som kommer att hamna på marknaden och befinna sig i omedelbar konkurrens. De företag vi arbetar med syftar till att bli starkare, så vi måste vara vakna och ta in signaler – men samtidigt har företaget ett stort ansvar att se på sin egen marknad. Teknisk utveckling går mycket snabbt.

Den viktigaste saken på detta område är för oss att förstå företagsprocesserna för att kanalisera vår forskning för att den ska komma till nytta och bli användbar.

Kom ihåg att användning / kommersialisering (”K-ordet”) är din bästa vän när som helst. Detta är möjligheten för en forskare att få pengar för det du gillar mest att göra – din forsking. Det är därför det är viktigt att förstå hur man arbetar med detta.

7. ÖVNING:
a) Anpassa dina intresseområden och skriv också upp vilka områden i samhället och vilka företag som arbetar med dessa. Lägg till Agenda 2030 till bilden och se om någon av dina intresseområden sammanfaller där.

Diskutera!