Kommunikation

Så vad är “fokuserad kommunikation”?
Vad betyder det att använda forskning i samhället?
Och ska jag springa för mitt liv när jag hör ordet ”kommersialisering”?
Hur viktig är Agenda 2030 – de globala målen?

Processen ”science to market” används ofta, men det är hur vi kommunicerar och arbetar som gör hela skillnaden. Allt börjar från den globala uppfattningen, och om jag vill bidra till samhället, utvecklingen, att vara en forskare eller tekniker och nå framgång – måste jag “suga in” omvärldens händelser.

Vad är detta?
Detta är en förståelse för att efterfrågan på saker som jag kan göra faktiskt kommer från den yttre världen, så jag måste veta hur det här ser ut. Detta är ofta skillnaden mellan en person som tjänar pengar på sin forskning och någon som inte gör det.

Det är inget fel med att tjäna dina pengar på något du gillar att göra! Pengar gör att du gör att du kan göra mer av det du gillar!

För att kommunicera fokuserat – att sprida kunskapen kring din produkt / forskning eller teknik behöver du kommunicera från början, det kan inte finnas något “gap” mellan funktioner och slutanvändare – men det finns ofta det när det gäller forskning och ny teknik.
Om du kan skapa förståelse kring utvecklingen eller vetenskapen du utför – blir människor lättare intresserade. Vi är mindre intresserade av något som vi inte förstår, och ännu mera – rädda för det!

Identifiera slutanvändare som ska integreras i processen. Prata med dem! Nyckeln till att påskynda processen för slutanvändaren är att samla alla inblandade från dag ett och hitta gemensam förståelse kring funktioner och användningsområden.

Stanna till en stund och tänk på vem du vill vara – en forskare som arbetar på ett universitet eller en forskare som arbetar för att möta efterfrågan från behovsägare och andra i samhället – för att nyttogöra/ kommersialisera vetenskapen.
Vem vill du vara?

För att använda forskning i samhället måste du förstå efterfrågan och leta efter den. ”Kommersialisering” (nyttogörande) är en naturlig del i slutet av kedjan som börjar med forskning. Vänj dig vid ”K-ordet” – det beskriver hur din forskning kan göra skillnad för samhället.

Hållbarhet är mycket viktigt, vi är alla en del av att rädda vår miljö och vara inkluderande gentemot andra. Om du gillar “smarta förhållningssätt” måste du läsa igenom Agenda 2030 och förstå vad det betyder. Dessa är områden där du kan stödja samhället med din forskning och utveckling.

2. ÖVNING:
a) Vad skulle vara det viktigaste att göra eller säga för att fånga folks intresse och få dem att förstå vilken fördel din forskning eller produkt kan ge dem?

b) Titta på Agenda 2030 och välj ditt favoritmål att tänka på.