Marknader

Vad tänker du egentligen på när du ser ord som “marknad” och “kommersialisering”?
Vad gillar du dessa ord?
Du kan utveckla mer och få fler möjligheter om du ser dem som dina vänner.

Med marknader menas varje utrymme eller arena där det finns slutanvändare som möjligen kan använda din forskning/ produkt eller skapa efterfrågan. Antingen lägger en akademi ut sina tjänster här (användning), eller så lägger företag ut samma saker och även produkter (kommersialisering).
Samma grundtanke – två tankesätt!

Återkoppling är viktig, och kommunikationen fortsätter med varje intressent / aktör i en feedback-slinga tillbaka till strategisk analys inom projektet. Detta leder till nya idéer och ny utveckling.

8. ÖVNING:
a) Två olika tankesätt. Det akademiska tankesättet och marknadsförarens tankesätt. Hur kan vi skapa en situation där dessa två kan bli mer bekanta med sina olika ordförråd och arbeta smidigt tillsammans?

b) Hur kan vi prata mer om nyttogörande / kommersialisering och arbeta mot gemensamma mål?