Strategi

Detta är ett område av stor betydelse. För att uppnå långsiktig påverkan och att fortsätta utveckla nya produkter och tjänster som möter den framtida efterfrågan behövs strategisk planering. När vi kommer till nr 10 Strategi kan den produkt vi tillverkade tidigare redan vara gammal.

Ibland, och speciellt inom health tech / life science och industrier som rör sig snabbt, måste vi ständigt bygga nya strategier utifrån nya krav. Som sagt är återkopplingsslingan avgörande för att veta hur slutanvändarna känner för produkten, men detta måste också kombineras med den pågående marknadsobservationen. Allt kommer tillbaka till den globala vyn – oavsett vad vi gör, beror den lokala vyn på den globala vyn.

När feedback kommer in kommer den att kombineras med nya marknadsobservationer och en ny triangulering där gamla faktorer och faktorer som vi uppskattar inför framtiden blandas samman för att hitta en ny utveckling. Kompetens i triangulering mellan ”omöjliga” områden och framtida områden är absolut nödvändigt att ha.

10. ÖVNING:
a) Läs nu kedjan i bilden igen. Är ditt sinne öppet nog för att lyckas?