Upphandling

Dessa steg kan användas på den privata marknaden samt om din plattform är akademisk, statlig eller kommun. Om du driver ett projekt och inte är en privat aktör kommer du att omfattas av upphandling. Som exempel kan detta användas när behov identifieras som kan tillgodoses av marknaden. Detta är också en fördel eftersom det tar med kunskapen vi just har pratat om i denna presentation.

När det finns behov i organisationen som ännu inte finns i form av tjänster / produkter på marknaden och när ny utveckling krävs, och kanske till och med forskning för att leverantörer ska kunna utveckla en ny produkt eller tjänst – då är “Innovationsupphandling” verktyget att använda. Innovationsupphandling är ett verktyg för att möjliggöra utvecklingen av de offentliga tjänster som behövs för att möta samhällsutmaningarna idag och imorgon. Det är också, när det används på rätt sätt, ett skarpt verktyg som kan få marknaden att vibrera.

Vi har genomfört flera innovativa upphandlingar i vårt projekt och riktat dem direkt från målet och resultaten som behöver levereras. Mycket smalt och skarpt – med fokus på leverans.

Detta är vår enkla process:

1. Identifiera mål, resultat som ska uppnås och den produkt eller tjänst som ska utvecklas.

2. Skapa det partnerskap som kommer att leverera kedjan från FoU till marknad / slutanvändare och även leverera förståelsen mellan dem.

3. Identifiera de delar av kedjan som faller under upphandling.

4. Ange exakt vilka krav som ställs i dessa delar av leveransen.

5. Upprätta upphandlingen spetsigt och exakt för att möta leveransen. Det är ofta glömt att ställa krav på öppen kommunikation och driv – detta behövs.

Upphandling måste ses som en del av leveranskedjan och teamet.

Mer om innovationsköp här:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/subject-areas/innovation-procurement/when-to-use-innovation-procurement/