Validering prototyper

Verifiering och validering är lika viktiga och de sker i testbäddsmiljön. Dessa två måste utföras till resultat 100%.

Är detta din grej?

Tja, verifiering är att till exempel säkra att en programvara inte innehåller några buggar och uppfyller specifikationerna. När vi har tagit det upp till en nivå där vi kan validera produkten eller tjänsten är vi redo för ett bredare test. Med validering säkerställer vi att produkten uppfyller behoven och kraven hos slutanvändarna. Är detta klart för marknaden?

När du analyserar data kan allt hända, som vi tidigare nämnt – och när du lägger prototypen i slutanvändarens hand behöver det helst fungera på bra nivå, ja, idag är efterfrågan väldigt knepig och sätter ribban högt. Hur bra behöver detta vara för det företag som släpper ut produkten för att vara konkurrenskraftig?

Eller är det en akademi som konstruerar produkten utifrån insikter från aggregerad data? Behöver de tävla mot någon annan i detta?

6. ÖVNING:
a) Beskriv en situation där en prototyp har verifierats och validerats.
Vad gör du om testerna misslyckas och företag eller uppdragsgivare inte har råd med mer testning av produkten?

Släpper du en produkt som inte är tillräckligt bra – förstår du värdet av ett varumärke eller företagsprofil på marknaden? Diskutera!